MSD

Niedzielne Msze w seminarium

Email Drukuj PDF

Chociaż rok jubileuszu 300-lecia naszego Seminarium minął, w dalszym ciągu zapraszamy do wspólnej modlitwy wraz z naszą wspólnotą podczas niedzielnych Eucharystii.

Otwarta dla wszystkich wiernych Msza święta w naszej świątyni, w każdą niedzielę o godzinie 11.30.

Serdecznie zapraszamy.

 

Poprawiony: piątek, 16 stycznia 2015 17:16

Kim jest Ashur?

Email Drukuj PDF

Wśród alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie znalazł się w bieżącym roku akademickim także przedstawiciel Gruzji - Ashur Tamrazov. Należy on do Kościoła obrządku chaldejskiego, będącego jednym z katolickich Kościołów wschodnich. Jego obecność w Polsce to między innymi owoc kontaktów polskich księży pracujących w Gruzji z miejscowymi kapłanami i biskupami.

Alumn Ashur z Gruzji w rozmowie z ks. dr Wojciechem Rebetą, ojcem duchownym lubelskiego seminarium duchownego.

materiał za: diecezja.lublin.pl

Poprawiony: sobota, 03 stycznia 2015 19:36

Wpisani w historię Seminarium

Email Drukuj PDF

Blisko 50 letnia obecność w nim alumnów greckokatolickich wpisana jest w historię 300 lat istnienia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Z okazji przypadającego 12 listopada wspomnienia św. Jozafata Kuncewicza, męczennika kościoła greckokatolickiego, będą miały miejsce uroczystości wpisujące się w jubileusz lubelskiego seminarium. Rozmowa z ks. prefektem Bogdanem Pańczakiem, wychowawcą alumnów greckokatolickich w seminarium lubelskim:

 

SERCE ROKU JUBILEUSZOWEGO

Email Drukuj PDF

Wspólnota Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie wraz z licznie przybyłymi przyjaciółmi i gośćmi przeżywała w dniach 25 – 27 października 2014 r. centralne obchody jubileuszu 300-lecia istnienia.

Gość z Watykanu

Uroczystości jubileuszowe zainaugurowała Msza św., której w piątkowe popołudnie (25 X), w kościele seminaryjnym przewodniczył kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

– Dziękujemy Ojcu, który jest pełen miłosierdzia, który nas wybrał i powołał. Dziękujemy Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka, za to, że ciągle powołuje młodych ludzi i posyła ich w świat, aby uczestnicząc w Jego Kapłaństwie rozdawali Jego Słowo i Jego Ciało. Tę modlitwę dziękczynienia kierujemy w Duchu Świętym, który nas jednoczy budując jedność Kościoła i naszą – powiedział w słowie wprowadzenia abp Stanisław Budzik.

Wraz z Metropolitą Lubelskim Mszę św. koncelebrowali Księża Biskupi:

  • abp Henryk Nowacki, Nuncjusz Apostolski w Sztokholmie, bp Henryk Tomasik
  • z Radomia, bp Kazimierz Gurda z Siedlec, bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP oraz seminaryjni wychowawcy i zaproszeni księża goście.

W homilii ks. abp Stanisław Budzik przypomniał wizytę jaką 26. lat temu złożył w lubelskim Seminarium ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger, sprawując Mszę św. w kościele seminaryjnym. – Radość z wizyty kard. Gerharda L. Müllera, obecnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary jest równie intensywna jak wtedy. – mówił abp Budzik. – Sprawujemy Eucharystię o Chrystusie, Najwyższym i wiecznym Kapłanie. Składamy Bogu ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za to, że z murów tego seminarium już od trzech setek lat wychodzą w świat mężni głosiciele Bożego Słowa, gorliwi szafarze świętych sakramentów, troskliwi pasterze Ludu Bożego najpierw diecezji krakowskiej, potem lubelskiej, pracujący także w innych regionach Polski i na wszystkich kontynentach w wielu krajach świata.

Metropolita lubelski podkreślił, że „Kościół potrzebuje świętych, gorliwych i mądrych kapłanów. O to modlił się Chrystus-Arcykapłan w godzinie Wieczernika. O oto modlimy się również my zgromadzeni na Eucharystii pod przewodnictwem kard. Gerharda Müllera.” Homilię abp Budzik zakończył modlitwą, jaką kard. Ratzinger pozostawił odwiedzając Seminarium przed 26 laty: „Ojcze wszystkich ludzi, błogosław wszystkich moich braci i siostry na całej ziemi. Spraw, aby światło Twej prawdy sięgało coraz dalej, a Twoja ewangelia radowała serca wszystkich ludzi. Kochających umacniaj w miłości, cierpiącym daj wytrwałość, wierzących umacniaj w wierze, ufających w nadziei”.

Przekazując słowa pozdrowienia kard. Müller życzył wszystkim tworzącym seminaryjną wspólnotę wielu łask Bożych w odpowiadaniu na Boże plany. – Niech Maryja wiernie naśladująca Chrystusa będzie waszą przewodniczą na drogach powołania. – zakończył kard. Müller.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

Drugi dzień obchodów 300. rocznicy erygowanie Seminarium rozpoczęła modlitwa jubileuszowa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Podczas adoracji prowadzonej przez ks. Jarosława Marczewskiego, prorektora MSD zanoszono przed Boże oblicze dziękczynienie za wszystkie łaski, jakich przez ostanie trzy wieki doświadczyła wspólnota lubelskiego Seminarium.

Następnie abp Celestino Migliore dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej umieszonej w korytarzu kamienicy Suchorabskich – najstarszej części kompleksu seminaryjnego. Chwilę później, w seminaryjnej auli rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego połączona z immatrykulacją alumnów Igo roku, będących jednocześnie studentami teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Podsumowując ostatni rok pracy Seminarium ks. Marek Słomka, rektor MSD przybliżył trwające już od stycznia różnorodne elementy jubileuszu. Podczas inauguracji abp Stanisław Budzik wręczył osobom zasłużonym dla Seminarium medale „Lumen mundi”. Otrzymali je: s. dr Mirosława Grunt, przełożona generalna sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, ks. kan. Gian Paolo Giovanatsi z Włoch oraz ks. Gottfried Fellner z Augsburga. Wykład inauguracyjny pt. „Wartości europejskie w kontekście wyzwań nowej ewangelizacji” wygłosił będący absolwentem lubelskiego Seminarium  Metropolita Ryski, abp Zbigniew Stankiewicz.

Uroczystość w auli zakończyło słowo Metropolity Lubelskiego. Abp Budzik zauważył, że „gdyby nie było seminarium to pewnie nie byłoby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a potem nie powstałby Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Lublin nie byłby tym, czym jest dzisiaj. Mówiłem papieżowi Franciszkowi o uniwersalnym wymiarze naszego seminarium. Wychowankowie tego seminarium pracują we wszystkich zakątkach świata, od Argentyny aż po Papuę Nową Gwineę.”. Na zakończenie abp Stanisław udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W lubelskiej Archikatedrze

W sobotę, 25 października wieczornej Mszy św. w Archikatedrze lubelskiej przewodniczył abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce. Wraz z nim Mszę św. sprawowali licznie przybyli księża biskupi oraz kapłani, w znacznej mierze absolwenci Seminarium w Lublinie. Wspólna modlitwa była wyrazem wdzięczności Bogu za dar powołania do kapłaństwa i 300 lat istnienia Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

W swojej homilii abp Migliore odpowiadała na pytanie, które może stawiać sobie wielu alumnów. „Po co być księdzem skoro świat później będzie mnie ignorował? – pytał – To jest także pytanie dla nas wszystkich. Jeśli świat zdaje się mówić, że już nas nie potrzebuje, to co dziś pozostaje Kościołowi? Może jedna rzecz: dobroć. (…) Kapłan w dzisiejszych czasach może być tym, który przynosi na świat zbudowany na egoizmie nowe przykazanie Jezusa. Tym, który przynosi dobroć tak, jak jest ona rozumiana przez Jezusa.”

Na zakończenie Eucharystii ks. Marek Słomka dokonał uroczystego aktu zawierzenia Seminarium Duchownego. Uroczystościom towarzyszyło wykonanie Mszy Koronacyjnej W. A. Mozarta.

Zwieńczenie

Trzydniowe świętowanie pięknego jubileuszu zakończyła Msza św., której w seminaryjnym kościele przewodniczył ks. bp Jan Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporoskiej, absolwent lubelskiego Seminarium.

– Wspominając rocznicę poświęcenia seminaryjnego kościoła dziękujemy Bogu za ten dom omodlony przez wiele pokoleń wychowawców i alumnów – powiedział ks. Marek Słomka, rektor MSD we wprowadzeniu do liturgii.

– W tym miejscu, w tej seminaryjnej świątyni, przez te 300 lat, ileż serc ludzkich uczyło się Boga poznawać? Ileż serc kapłańskich wyniosło stąd swoje bogactwo? – mówił w homilii bp Sobiło. Przypomniał też słowa śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego o tym, iż „najlepsze co Polska ma na eksport to kapłani”. Wielu lubelskich kapłanów, którzy zdrowego ducha Bożego niosą ludziom różnych kultur i języków można znaleźć na wszystkich kontynentach – podkreślił bp Sobiło. – Pragnę, będąc w tym świętym dla mnie miejscu, wyrazić Bogu wdzięczność za to, że mogę służyć, że tu zostałem nauczony, jak pochylać się nad drugim człowiekiem, jak zrozumieć ludzi innej kultury, innego języka. To wszystko dokonywało się tutaj, w tym miejscu – mówił z wdzięcznością bp Sobiło.

Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Biskup pobłogosławił proporzec będący prezentem dla lubelskiego Seminarium od sióstr karmelitanek z Dysa.

Joomlart